Nazaj na vrh

VAL SPREMEMB SE NADALJUJE!

Istrska mesta Piran, Izola, Koper in Ankaran niso bila izbrana za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025. Tako odločitev je danes, 18. 12. 2020, sporočil desetčlanski mednarodni Strokovni svet neodvisnih strokovnjakov, ki je ta teden preverjal delo štirih slovenskih kandidatur, ki so se pred letom uvrstile v drugi krog izbora.

Ekipa PI2025 je ponosna, da je v finalnem krogu lahko tekmovala z zahtevno konkurenco s kolegi iz Ljubljane, Nove Gorice in Ptuja. Zmagovalcem iz Nove Gorice res iskreno čestitamo in jim ponujamo sodelovanje.

Pot, ki smo jo v dveh letih prehodili, je bila neprecenljiva izkušnja, včasih tudi naporna in vijugasta, vselej pa povezujoča in navdihujoča. Od začetne zamisli, strnjene v naslovu VAL SPREMEMB, je skupina snovalcev, podprta s 25 člani umetniškega sveta in občinskimi upravami štirih obalnih mest, tkala vezi z ustvarjalci, deležniki s področja kulture, javnimi zavodi, univerzami, raziskovalnimi ustanovami in kulturnimi producenti ter domačimi in tujimi strokovnjaki in partnerji.

Vsem smo globoko hvaležni za vso podporo, pomoč in nasvete, dragoceni so bili tudi dvomi in kritika. Brez soočanj mnenj ni napredka.

V času, ko nam slabo ravnanje z okoljem kaže zobe, se je glavni cilj našega projekta, ki je ustvarjalnost/umetnost postavil kot ambasadorko spremenjenega odnosa do narave, izkazal kot edini možen. To načelo naj kulturno politiko v slovenski Istri vodi tudi vnaprej.

Glavni cilj ideje Evropske prestolnice kulture je ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni, in spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest na drugi strani. Vseh zamisli pod okriljem Evropske prestolnice kulture ne bomo mogli uresničiti. V naše kraje verjetno ne bomo mogli pripeljati vrhunskih umetnikov, s katerimi smo navezali stik, s številnimi mesti in ustanovami po Evropi tudi ne bomo mogli sodelovati tako tvorno, kot smo načrtovali.  

Pa vendarle: vse štiri občine so pokazale, da čutijo dobro energijo, da vidijo smisel načrtov za čas do leta 2025 in dlje in da razumejo potrebo po spremembah. Zato smo prepričani, da se nekaterim dobrim skupnim načrtom ne bodo odpovedale. Šlo bo počasneje in vsebin bo nekoliko manj, povezovanje in sodelovanje pa ostajata kot smiselna in trajna zaveza. 

Velika škoda bi bila, če bi ustavili ustvarjalni proces, ki se je komaj dobro začel. Ekipa, ki je v njem sodelovala, pričakuje, da se bo spomladi nadaljevala priprava izvedbenega dela skupne strategije PIKA, za katero želimo, da bi jo prihodnje leto sprejele vse občine v dopolnjeni obliki. Verjamemo tudi, da bomo še naprej tkali dobre vezi s sosedi in s prijateljskimi partnerji  po Evropi in zunaj nje. Več kot 500 jih je. Na ta rekord smo zelo ponosni.

Harmonija bonace in kreativni vihar, ki ga je sprožil VAL SPREMEMB, naj se torej nadaljujeta.