Nazaj na vrh

Kulturna strategija

Prvega oktobra smo na delavnici Kultura.PIKA ponosno določili kulturni razvoj regije do leta 2030. Ustvarjalci in ljubitelji kulture, predstavniki javnih in nevladnih organizacij iz Pirana, Izole, Kopra in Ankarana smo kot prve točke strategije postavili prijaznost do okolja, trajnostno mobilnost, podporo profesionalnemu kulturnemu udejanjanju, spoštovanje mesta in razvoj podeželja.

Osnove kulturnega programa

Osrednji temi naše kandidature sta globoko povezani s Piranom in celotno istrsko regijo, a imata obenem tudi pomembno evropsko in mednarodno razsežnost:

1. Lokalna in globalna podnebna kriza, kot jo vidi umetnost: zaradi klimatskih sprememb morje vse pogosteje poplavlja Piran. Ob problemu (u)porabe vode (morske in sladke) se odpirajo aktualna in pereča vprašanja o naših potrebah in pristopih za odpornejšo družbo.

Naš kulturni program predstavlja priložnost za uresničitev sodobnih umetniških projektov, ki nastajajo v tesnem sodelovanju z znanstveniki, s katerimi se povezujemo v multidisciplinarne raziskovalne time.

Družbeno naravnan, skupnostno usmerjen kulturni dialog, ki spodbuja socialni dialog, je sestavni del tako rekoč vsakega kulturnega projekta v našem programu.

2. Podiranje meja, tako geografskih oziroma fizičnih (zgodovinskih in sodobnih) kot tudi psiholoških (mentalnih, bivanjskih, čustvenih): fizične meje, vključno s schengensko mejo s Hrvaško, ustvarjajo številne družbene in zasebne ovire. Naš kulturni program raziskuje, kako lahko umetnost in ustvarjalnost presežeta te meje in ob tem prispevata tudi k boljšemu razumevanju podnebne krize.

Sklopi kulturnega programa

Program temelji na štirih platformah, ki jih udejanjajo številni – bodisi samostojni ali pa v skupine povezani – projekti.

1. platforma: Kulturna ambasada za podnebno krizo

Raziskovali bomo možnosti obravnave problematike podnebnih sprememb v okviru mednarodnega dialoga, ki ne priznava meja.

2. platforma: Izgubljeno in najdeno

Platforma se ukvarja z dramatičnimi spremembami, ki se dogajajo skozi čas. Spodbuja pripravo projektov, ki se osredotočajo na trenutno in preteklo identiteto Istre, na njeno miselnost in jezike – na dejavnike, ki so v preteklosti tako razdvajali kot tudi povezovali.

3. platforma: Vezi in varstvo

Spodbujamo spremembe, ki bodo Piran in Evropo vodile v smer večje odpornosti, vzdržljivosti in kohezivnosti. Platforma se osredotoča na to, kako bomo z uporabo umetniških orodij v multidisciplinarnih okvirih oblikovali svojo/e prihodnost/i.

4. platforma: Sol in morje

Platforma raziskuje načine, kako preseči dvojnosti 20. stoletja, ki izhajajo iz prepletenosti proizvodnje in potrošnje, ter ponuja nove načine mišljenja, čutenja in delovanja, povezane z naravo in njenimi preobrazbami, razvojem zaledja in morskih povezav ter s prihodnostjo turizma.

Evropska razsežnost

Pred nami je še en velik korak: ponovno intenzivneje vključiti našo regijo v sodobne evropske kulturne tokove. Evropska prestolnica kulture PI2025 bo zato postala mednarodno stičišče in platforma za medkulturni dialog. V času priprave kandidature smo vzpostavili dobre odnose in sodelovanje z različnimi evropskimi platformami in mrežami. Pridružitev platformi CAE (Culture Action Europe) nam je omogočila boljši dostop do partnerskih evropskih organizacij.