Nazaj na vrh

Ekipa

Pripravi naše kandidature se je pridružila velika skupina izjemnih posameznikov in organizacij. Strokovnjaki z različnih področij v sodelovalnem in participatornem duhu pripravljamo program na poti do želenega naziva EPK 2025.

Skupina, odgovorna za izvedbo projekta

Martina Gamboz

»Za Istro je naša kandidatura nedvomno zgodovinski dogodek, ki prvič združuje vse štiri občine slovenske Istre v skupnem kulturnem projektu evropske razsežnosti s poudarkom na gospodarski rasti.«

Martina Gamboz

vodja kandidature »Piran-Pirano 4 Istria 2025« in strokovnjakinja za pridobivanje evropskih sredstev

Chris Baldwin

»V ospredje postavljamo klimatske in ekološke spremembe, vprašanja kulturne in politične dediščine, kar pomeni, da je PI2025 resnično istrska, a obenem evropska kandidatura.«

Chris Baldwin

umetniški koordinator Piran-Pirano 4 Istria 2025, umetniški vodja programov EPK v Vroclavu 2016 (Poljska) in v Galwayu 2020 (Irska)

Borut Jerman

»EPK je skupna kandidatura, saj lahko vsak občan sodeluje pri njej s svojimi idejami, konstruktivnimi kritikami, projekti in izkušnjami.«

Borut Jerman

namestnik vodje projekta, odgovoren za razvoj participacije in civilno-družbene platforme

Márton Méhes

»Uspešno skupno popotovanje nas lahko popelje do želene destinacije ̶ evropskega modela regionalnega in medobčinskega sodelovanja, ki sloni na kulturi.«

Márton Méhes

odgovorni za razvoj evropske razsežnosti kandidature in vodja mednarodnih kulturnih projektov

Podporna skupina

Manuela Rojec
Manuela Rojec

podžupanja Občine Piran

Matej Knep
Matej Knep

vodja Urada za družbene dejavnosti Občine Piran

Barbara Švagelj
Barbara Švagelj

podžupanja Občine Ankaran, odgovorna za Krajinski park Debeli rtič

Kristina Zelič
Kristina Zelič

vodja Urada za družbene dejavnosti Občine Izola

Polonca Skendžič
Polonca Skendžič

višja svetovalka in vodja kabineta Občine Izola

Vesna Pajić
Vesna Pajić

svetovalka župana Mestne občine Koper za kulturo in mednarodne odnose

Vesna Zorko
Vesna Zorko

odgovorna za razvojne projekte Občine Piran

Corinne Brenko
Corinne Brenko

komunikatorka, novinarka in zgodovinarka

Emilija Kastelic
Emilija Kastelic

vodja oddelka za kulturo na Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper

Andraž Eller
Andraž Eller

ekonomist, vodja in avtor številnih projektov, sofinanciranih s sredstvi EU, strokovnjak za pripravo in načrtovanje investicijskih projektov

Alberto Cotrona
Alberto Cotrona

odgovoren za odnose z grškimi in beneškimi partnerji

Fredi Fontanot
Fredi Fontanot

odgovoren za vsebine s področja turizma

Mateja Tomažinčič
Mateja Tomažinčič

oblikovalka

Aleš Rosa
Aleš Rosa

fotograf

Gašper Malej
Gašper Malej

lektura in korektura besedil v slovenščini

Alma Glumac
Alma Glumac

podpora skupini

Klavdija Žnidarič
Klavdija Žnidarič

podpora skupini

Jure Jakomin
Jure Jakomin

upravljavec facebooka in instagrama

Področni svetovalci

prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj

Najbolj navdihujoča evropska ženska – ta naziv ji je leta 2012 v Bruslju podelil Evropski inštitut za enakost spolov.

prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj

sodobitnica Nobelove nagrade, klimatologinja, raziskovalka, redna profesorica Biotehniške fakultete in predstojnica Katedre za agrometeorologijo, članica Medvladnega foruma za podnebne spremembe (IPCC) v Ženevi

Lucy Latham

Vodi partnerstvo Julie's Bicycle z Arts Council England, da bi spodbudila okoljske ukrepe v nacionalnem umetniškem sektorju, in mednarodno sodeluje v projektih, ki poudarjajo vlogo kulture pri spodbujanju trajnostne preobrazbe mest.

Lucy Latham

strokovnjakinja za kulturo in podnebne spremembe

dr. Ulrich Fuchs
dr. Ulrich Fuchs

predavatelj na Tlakovcu in svetovalec EPK na področju evropske razsežnosti projekta

dr. Tadej Droljc

Deluje na področju, ki se nahaja na preseku umetnosti in tehnologije, s poudarkom na kreativnih praksah, ki raziskujejo večmodalne izkušnje novomedijske umetnosti.

dr. Tadej Droljc

mednarodno nagrajeni novomedijski umetnik, kreativni programer, medijski inženir in glasbenik

András Süli
András Süli

glasbenik in strokovnjak na področju finančnega načrtovanja kulturnih prireditev

Agata Tomšič in Davide Sacco
Agata Tomšič in Davide Sacco

Umetniški vodji in umetnika sodobnega gledališča

prof. dr. Suzana Žilič Fišer

strokovnjakinja za medije in komunikacije ter predavateljica na Tlakovcu

Tina Heidi Zakonjšek
Tina Heidi Zakonjšek

strokovnjakinja za trajnostni turizem, strateška načrtovalka, predavateljica

Agata Etmanowicz

strokovnjakinja za procese razvoja občinstev, ki sodeluje tudi pri projektu EPK Reka 2020

Umetniški svet

Irena Urbič
Irena Urbič

kulturna delavka in vodja literarne pobude Forum Tomizza

Mario Steffè
Mario Steffè

podžupan Mestne občine Koper in kulturni koordinator Italijanske samoupravne narodne skupnosti Koper

Linda Rotter
Linda Rotter

višja svetovalka Občine Ankaran

doc. dr. Aleš Gačnik
doc. dr. Aleš Gačnik

docent za kulturni turizem na Fakulteti za turistične študije − Turistica Univerze na Primorskem

Franco Juri
Franco Juri

direktor Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran

Katja Pegan
Katja Pegan

režiserka in direktorica Gledališča Koper

Lorena Pavlič
Lorena Pavlič

direktorica Zavoda za razvijanje filmske kulture Otok Izola

mag. Matej Mljač
mag. Matej Mljač

arhitekt

Neva Zajc
Neva Zajc

novinarka Regionalnega centra Koper RTV Slovenija in predsednica Primorskega poletnega festivala

doc. dr. Neža Lipovec Čebron
doc. dr. Neža Lipovec Čebron

docentka in raziskovalka arhitekturne zgodovine, konservatorstva in dediščine na Univerzi na Primorskem

Zvonka Radojević
Zvonka Radojević

direktorica Centra za kulturo, šport in prireditve Izola

dr. Majda Božeglav Japelj
dr. Majda Božeglav Japelj

likovna kritičarka in muzejska svetnica, Obalne galerije Piran

Simon Krečič
Simon Krečič

umetniški direktor Opere SNG Maribor

Patrik Greblo
Patrik Greblo

dirigent RTV Slovenija

Dean Mehmedović
Dean Mehmedović

likovni kritik, kustos in direktor Galerije Insula Izola

izr. prof. dr. Nadja Štante Furlan
izr. prof. dr. Nadja Štante Furlan

višja znanstvena sodelavka in raziskovalka Inštituta za filozofske študije ZRS Koper

Aleksandar Popovski
Aleksandar Popovski

umetniški direktor Drame SNG Maribor

dr. Luka Juri
dr. Luka Juri

direktor Pokrajinskega muzeja Koper

David Runco
David Runco

direktor Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper

Umetniške vsebine

43 umetnikov in kulturnih delavcev istrske regije

Regijska koordinacija, P.I.K.A. svet

Đenio Zadković
Đenio Zadković

župan občine Piran-Pirano

Danilo Markočič
Danilo Markočič

župan občine Izola-Isola

Aleš Bržan
Aleš Bržan

župan Mestne občine Koper-Capodistria

Gregor Strmčnik
Gregor Strmčnik

župan občine Ankaran-Ancarano

Partnerji kandidature