Nazaj na vrh

Big Picture

Natečaj Big Picture je za nas zelo pomemben, saj obravnava eno od najpomembnejših tem kandidature. V okviru natečaja smo namreč povabili posameznike in institucije z vsega sveta, naj razmišljajo o izrednih pojavih podnebnih sprememb s svoje lokalne perspektive in to upodobijo v kreativnem digitalnem projektu. Z njihovo pomočjo bomo ustvarili nekakšen globalni mozaik, »big picture« podnebne krize.

Ta veliki problem, s katerim se soočamo vsa živa bitja, želimo postaviti na lokalno, nacionalno, evropsko in mednarodno prizorišče. Podnebno krizo bomo obravnavali skozi umetnost in tudi tako sprožili Val sprememb med ljudmi.

Rok za oddajo umetniških izdelkov je bil v avgustu, predstavitev izbranih del in otvoritev razstave pa načrtujemo v kratkem. Z izdelki v različnih digitalnih formatih, kot so videi, fotografije, fotomontaže, kolaži ali kratka literarna besedila, bomo ustvarili spletno galerijo, upamo pa, da bo ta leta 2025 postala tudi del vseevropske razstave Big picture.

Zelo ponosni smo, da smo s svojo idejo navdušili številne priznane lokalne in mednarodne umetnike ter institucije za sodelovanje na natečaju.


The Big Picture – Umetniška refleksija klimatskih sprememb / PI2025

To spletišče predstavlja vrsto pogovorov in sodelovanj med umetniki, znanstveniki in skupnostmi, ki obravnavajo našo globalno podnebno krizo z lokalnih vidikov. Ta digitalni projekt smo začeli v času svetovne pandemije, ko je povezava med naravo in človeško družbo še očitnejša. Povabili smo mesta, kulturne regije in organizacije, naj imenujejo umetnike ali ustvarjalne ekipe, da bi na natečaj predložili umetniška dela, kratke video sekvence, fotomontaže, fotografije, kolaže ali kratka literarna besedila.

Mednarodna žirija je pri presojanju vseh prejetih prispevkov izhajala iz štirih vodil: ali se umetniško delo osredotoča na lokalno problematiko oziroma perspektivo, povezano s podnebnimi spremembami; v kolikšni meri umetniško delo ponuja nov vpogled v temo podnebnih sprememb; v kolikšni meri umetniško delo ponuja nov vpogled v uporabljeno umetniško govorico; v kolikšni meri umetniško delo vzbuja občutek nujnosti odziva na podnebne spremembe Žirija je presodila, da lahko prispevke uredi v pet tematskih sklopov: Voda, Pokrajina, Zrak, Plastika in odpadki ter Tehnologija. Z avtorji, ki so prijavili svoja dela, pa tudi z drugimi, nameravamo organizirati vrsto srečanj, na katerih bomo razpravljali o omenjenih temah in o tem, kako bi lahko podaljšali umetniško sodelovanje v letu 2021 – v primeru uspeha naše kandidature za EPK. 12345Next

Mednarodna žirija je pri presojanju vseh prejetih prispevkov izhajala iz štirih vodil:

  1. Ali se umetniško delo osredotoča na lokalno problematiko oziroma perspektivo, povezano s podnebnimi spremembami;
  2. V kolikšni meri umetniško delo ponuja nov vpogled v temo podnebnih sprememb;
  3. V kolikšni meri umetniško delo ponuja nov vpogled v uporabljeno umetniško govorico;
  4. V kolikšni meri umetniško delo vzbuja občutek nujnosti odziva na podnebne spremembe

Žirija je presodila, da lahko prispevke uredi v pet tematskih sklopov: VodaPokrajinaZrakPlastika in odpadki ter Tehnologija. Z avtorji, ki so prijavili svoja dela, pa tudi z drugimi, nameravamo organizirati vrsto srečanj, na katerih bomo razpravljali o omenjenih temah in o tem, kako bi lahko podaljšali umetniško sodelovanje v letu 2021 – v primeru uspeha naše kandidature za EPK.